MECA

Som MECA-verkstad så får vi även, förutom specialiseringen för våra egna bilmärken, även kompetens att fackmannamässigt serva och reparera alla övriga bilmärken enligt de förbehåll och riktlinjer tillverkaren har uppsatt för just deras modeller. Det är en självklarhet att vi använder oss av originaldelar eller reservdelar som håller minst lika hög kvalitet som originaldelar. Och i regel kommer våra reservdelar och biltillverkarens reservdelar från samma leverantör.

Vi använder oss av moderna instrument för diagnos och felsökning samt eventuell uppgradering av bilens programvara. Dessa instrument kommer antingen från samma tillverkare som de märkesauktoriserade verkstäderna tar sina instrument ifrån, eller från fristående tillverkare. Genom att använda universalinstrument kan vi hålla ner kostnaderna - vilket självklart kommer dig som kund och bilägare tillgodo.